• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Lid worden?

Aanmelden kan direct online via dit formulier. De contributie bedraagt € 15,00 per persoon per seizoen (1 juli 2017- 30 juni 2018); de contributie voor een  partner op hetzelfde adres bedraagt  € 11,00. Na aanmelding ontvangt u een contributie nota.

Voor meer informatie omtrent het lidmaatschap lees onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden omtrent contributie / lidmaatschap

De contributie voor het seizoen 2017-2018 is vastgesteld op € 15,00 per persoon; met dien verstande dat de contributie voor een partner € 11,00 bedraagt.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli  tot 30 juni.
Het lidmaatschap wordt automatisch met een jaar verlengd, tenzij schriftelijk wordt opzegd vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar.

U dient uw lidmaatschapskaart mee te nemen naar alle activiteiten.
 

Bankrekening voor contributiebetaling:  NL55 INGB 0000 8179 04 t.n.v. Penningm. Nutsdep. Groningen-Haren te Glimmen