• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Dagtocht Hattem-IJssel-Kampen woensdag 03-04-2019

DAGTOCHT WOENSDAG 3 APRIL 2019 Bezoek aan Bakkerijmuseum en Voerman Museum in Hattem, Vaartocht met Lunch over de IJssel naar Kampen, Kijken in Kampen.

Praktische informatie:

Alleen voor leden.

Kosten € 47,- per persoon bij bezit van geldige Museumkaart; anders kosten € 54,- per persoon.

Consumpties (met uitzondering van ontvangst en lunch) zijn voor eigen rekening.

Deelnemers ontvangen nog nadere informatie. 

AANMELDING sluit op 20 maart 2019; procedure:

  1. U maakt de kosten van € 47,-- of € 54,-- per persoon over op

      NL55 INGB 0000 8179 04 t.n.v. Penningm.Nutsdepartement Groningen-Haren te Haren

  1. U meldt u daarnaast per email aan bij: mevr. G.J.J. Poell, mailadrespoellgjj@planet.nl;

      als het niet anders kan telefonisch: 050-5351005(alleen maandag t/m vrijdag tussen 19.30 en 20.30 uur).

      Uw aanmelding per email wordt bevestigd; pas na betaling is uw aanmelding echter definitief.

  1. U vermeldt uw naam/namen; tel.nr.; wel/geen Museumkaart; eventuele dieetwensen
  2. U vermeldt of u bij overtekening op de wachtlijst wilt staan.

 

Annulering:

Bij annulering vóór 20 maart 2019 ontvangt u uw totale betaling retour; bij annulering ná 20 maart maar vóór 3 april 2019 ontvangt u uw betaling minus € 15,-- per persoon retour; bij annulering op 3 april 2019 of bij niet verschijnen vindt geen restitutie plaats. Annulering dient schriftelijk / per email te geschieden bij de penningmeester: dhr. R.A.C. Slager, Molenweg 29, 9751 AE Haren ;  email: rudislager@home.nl