• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Lezing 'Hoe staan de VS ervoor na twee jaar Trump?' door Doeko Bosscher - donderdag 11-10-2018 20:00 uur - aanmelding vanaf 17-09-18 tot 08-10-18

Lezing ‘Hoe staan de VS ervoor na twee jaar Trump’ door prof.dr. D.F.J. (Doeko) Bosscher op donderdagavond 11 oktober 2018 in het Gorechthuis, Hortuslaan 1 te Haren aanvang 20.00 uur – einde omstreeks 22.30 uur Praktische informatie: Gratis toegang voor leden Nut met lidmaatschapskaart; niet-leden betalen € 6,--. Voor zowel leden als niet-leden is vooraanmelding noodzakelijk; uitsluitend via: geboektinharen@gmail.com o.v.v. naam/namen, lid of niet-lid en ‘Trump’; of telefonisch op werkdagen tussen 19.00 en 20.30 uur via 06- 51545217. Aanmeldingstermijn 17-09-18 tot 08-10-18.

 

Informatie over Lezing en Spreker

Prof.dr. D.F.J. (Doeko) Bosscher, emeritus hoogleraar American Studies aan de RUG, zal de actuele politieke situatie in de Verenigde Staten van enige duiding proberen te voorzien. Hoewel er veel kritiek is op Donald Trump vanwege zijn  losse omgang met gevestigde tradities, is het opvallend hoe sterk zijn populariteit zich handhaaft in de kringen die bij de verkiezingen van 2016 de doorslag hebben gegeven. Feit is dat hij enkele belangrijke beloften is nagekomen, of we die beloften nu verstandig of onverstandig vinden. Het beleid is ronduit populistisch en korte-termijn-gericht. De verkiezingen van november 2018, dus over een maand, zijn heel belangrijk, omdat de uitslag Trump zal maken of breken. Als de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en/of de Senaat veroveren, komt mogelijk zelfs een 'impeachment' in zicht. Maar - zo zal de spreker betogen - 'impeachment' is een paardenmiddel waar we niet naar moeten verlangen.

Doeko Bosscher (1949) studeerde geschiedenis aan de RUG en promoveerde aldaar in 1980 op een proefschrift over de nagedachtenis van Colijn in zijn eigen politieke kring (de ARP). In 1978 werd hij voor de PvdA gemeenteraadslid in Warffum. Tussen 1982 en 1990 was hij aldaar wethouder.

In 1991 werd hij benoemd tot hoogleraar eigentijdse geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1994 tot 1998 was hij decaan van de Groninger Faculteit der Letteren. Van 1998 tot en met 2002 was hij Rector Magnificus van de RUG. In 2000 ontving hij een eredoctoraat van de Central Michigan University.

In 2013 werd hij benoemd tot erelid van het Groninger Historisch Dispuut ‘Ubbo Emmius’.

Naast zijn wetenschappelijke publicaties verscheen in 2004 van Bosscher de roman ‘Strandvondst’. Bovendien verschenen door de jaren heen diverse dichtbundels waarin verspreide poëzie van hem is opgenomen.