• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Lezing 'Breinlessen uit de Pubertijd' door Eveline Crone op 16-01-2020 om 19.30 uur in het Gorechthuis

Lezing 'Breinlessen uit de Pubertijd' door Eveline Crone op 16-01-2020 om 19.30 uur in het Gorechthuis

Lezing ‘Breinlessen uit de Pubertijd’ door prof. dr. Eveline Crone op donderdagavond 16 januari 2020 in het Gorechthuis, Hortuslaan 1 te Haren aanvang 19.30 uur – einde omstreeks 22.00 ... Eveline Crone zal ons laten zien hoe veranderingen van onze hersenfuncties gekoppeld kunnen worden aan bijvoorbeeld het kunnen anticiperen, produceren en evalueren van complexe keuzes in het dagelijks leven, waarbij het accent zal liggen op jongeren tussen 12 en 25 jaar. Zij zal pubergedrag verklaren vanuit de hersenontwikkeling, waarbij aspecten als leren, emotie, creativiteit en sociaal functioneren aan de orde komen. Voor ons als toehoorders dus eigenlijk een stuk eigen geschiedenis: hoe het was en hoe het zover met ons heeft kunnen komen. Als u wel eens TV kijkt is de kans groot dat u een oudere collega (1951) van Eveline treft, die gewapend met een stel hersens u voorhoudt hoe u die soepel kunt houden! Wellicht hadden we daar eerder mee moeten beginnen…. ... Prof.dr. E.A.M. (Eveline) Crone (1975) is sinds 2009 hoogleraar Neurocognitieve Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden. Ze heeft ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de UvA en is tevens in 2003 aan deze universiteit cum laude gepromoveerd. Sinds 2013 is zij lid van de KNAW. In 2017 ontving zij onder andere de Spinoza premie voor haar onderzoek naar de ontwikkeling van het brein in de adolescentie. In datzelfde jaar werd ze ook lid van European Research Council (ECR). Zij staat sinds 2005 aan het hoofd van een groep onderzoekers (het Brain and Development Research Centre van de RUL), die bestudeert hoe kinderen en adolescenten bijvoorbeeld beslissingen nemen en hoe dit dan in verband te brengen is met de ontwikkeling van hun hersenen. Zie ook: https://kijkinjebrein.nl https://www.leraar24.nl/50521/braintime-hersenen-in-de-groei/ https://www.biomaatschappij.nl/product/brein-in-de-groei/

Lezing 'WATER, Niet Duur Wel KOSTBAAR' door Riksta Zwart op 13-02-20 om 20.00 uur

Lezing 'WATER, Niet Duur Wel KOSTBAAR' door Riksta Zwart op 13-02-20 om 20.00 uur

Lezing ‘WATER: Niet Duur Wel Kostbaar’ door mevr. Riksta Zwart op donderdagavond 13 februari 2020 in het Gorechthuis, Hortuslaan 1 te Haren aanvang 20.00uur – einde omstreeks 22.30 Mevrouw Zwart zal ons laten zien, dat WATER een cruciale rol speelt bij tal van uitdagingen die op ons afkomen, of het nu gaat om economische ontwikkeling, klimaatverandering of om energietransitie (“van het gas af”). Groeiende vraag naar water De vraag naar zoet water blijft in ieder geval stijgen, maar voldoende aanwezigheid van goed zoet water is niet langer vanzelfsprekend. Grondwater is schoon en goed beschermd door de bodem maar is relatief schaars in de provincie Groningen en wordt dus met name gewonnen voor de toepassing als drinkwater; voor andere toepassingen kunnen bijvoorbeeld oppervlaktewater of hergebruik van water worden ingezet. Een blik in de toekomst Het regionaal waterbedrijf staat voor een provincie met veilig, gezond en betaalbaar drinkwater. Dat doet het al 140 jaar. Daarnaast wil het ook bijdragen aan een Groningen waarin waterwinning, natuur, landbouw, economische ontwikkelingen en leefbaarheid elkaar niet in de weg te zitten, maar juist versterken. Verder werkt het aan een industriewaterfabriek, waar op termijn water uit het Eemskanaal tot proceswater voor de Eemshaven gezuiverd wordt. Een ander terrein waar kansen worden gezien voor een duurzaam en toekomstbestendig Groningen, is de circulaire economie. Door warmte en stoffen uit water terug te winnen en opnieuw te gebruiken, kan zuinig(er) worden omgegaan met water. Zie ook: https://waterbedrijfgroningen.nl/over-drinkwater/ en https://waterbedrijfgroningen.nl/blog/ Mevrouw Riksta Zwart (1968) is geboren in Groningen. Ze heeft Internationaal Recht gestudeerd in Leiden. Daarna heeft ze 17 jaar uiteenlopende functies vervuld bij Essent (en haar voorgangers); na de verkoop van Essent aan RWE heeft ze als laatste functie bij Essent gewerkt bij de duurzame energietak. In 2012 heeft ze haar eigen bedrijf opgericht op het vlak van duurzame energieprojecten. Eind 2014 is ze benoemd tot directeur van Waterbedrijf Groningen.