• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Lezing 'Breinlessen uit de Pubertijd' door Eveline Crone op 16-01-2020 om 19.30 uur in het Gorechthuis

Lezing ‘Breinlessen uit de Pubertijd’ door prof. dr. Eveline Crone op donderdagavond 16 januari 2020 in het Gorechthuis, Hortuslaan 1 te Haren aanvang 19.30 uur – einde omstreeks 22.00 ... Eveline Crone zal ons laten zien hoe veranderingen van onze hersenfuncties gekoppeld kunnen worden aan bijvoorbeeld het kunnen anticiperen, produceren en evalueren van complexe keuzes in het dagelijks leven, waarbij het accent zal liggen op jongeren tussen 12 en 25 jaar. Zij zal pubergedrag verklaren vanuit de hersenontwikkeling, waarbij aspecten als leren, emotie, creativiteit en sociaal functioneren aan de orde komen. Voor ons als toehoorders dus eigenlijk een stuk eigen geschiedenis: hoe het was en hoe het zover met ons heeft kunnen komen. Als u wel eens TV kijkt is de kans groot dat u een oudere collega (1951) van Eveline treft, die gewapend met een stel hersens u voorhoudt hoe u die soepel kunt houden! Wellicht hadden we daar eerder mee moeten beginnen…. ... Prof.dr. E.A.M. (Eveline) Crone (1975) is sinds 2009 hoogleraar Neurocognitieve Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden. Ze heeft ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de UvA en is tevens in 2003 aan deze universiteit cum laude gepromoveerd. Sinds 2013 is zij lid van de KNAW. In 2017 ontving zij onder andere de Spinoza premie voor haar onderzoek naar de ontwikkeling van het brein in de adolescentie. In datzelfde jaar werd ze ook lid van European Research Council (ECR). Zij staat sinds 2005 aan het hoofd van een groep onderzoekers (het Brain and Development Research Centre van de RUL), die bestudeert hoe kinderen en adolescenten bijvoorbeeld beslissingen nemen en hoe dit dan in verband te brengen is met de ontwikkeling van hun hersenen. Zie ook: https://kijkinjebrein.nl https://www.leraar24.nl/50521/braintime-hersenen-in-de-groei/ https://www.biomaatschappij.nl/product/brein-in-de-groei/

Praktische informatie: 

Gratis toegang voor leden Nut op vertoon van hun lidmaatschapskaart;

niet-leden betalen € 7,--.

Voor zowel leden als niet-leden is vooraanmelding noodzakelijk; uitsluitend via: geboektinharen@gmail.com

o.v.v. naam/namen, lid of niet-lid en ‘Puberbrein’; of eventueel telefonisch op werkdagen tussen 19.00 en 20.30 uur via 06- 51545217. Aanmeldingstermijn van 23-12-19 tot 14-01-2020.

Consumpties komen voor eigen rekening.