• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

WADAPATJA: Groninger traditie, gebruiken en (eigen)aardigheden op 19-11-2020 - GEANNULEERD

OP GROND VAN DE CORONA-MAATREGELEN GEANNULEERD. Lezing door drs. Martin Hillenga. Nadere informatie volgt.