• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Onderweg naar 1832: De levens van zes jonge mensen - 29-03-2022

Lezing door prof. dr. Mineke van Essen over ‘De paradepaardjes van Theo van Swinderen. Zes jonge Groningse leraren uit de vroege 19e eeuw’ op dinsdagavond 29 maart van 20.00 tot omstreeks 22.00 uur in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren. =========================================================================================================================== De Groningse hoogleraar Van Swinderen (1784-1851) was een prominent Nutslid, dat een belangrijke rol speelde in de onderwijsvernieuwing van zijn tijd. Als ‘schoolopziener’ (onderwijsinspecteur) speurde hij constant naar jong talent om zijn idealen vorm te geven in de onderwijspraktijk. Dit werden de pioniers van de ‘nieuwe school’ die de vernieuwers voor ogen stond. Over de belevenissen van zes van deze jonge mensen, twee vrouwen en vier mannen, publiceerde Mineke van Essen in 2021 een boek waarin ze de verbeelding niet schuwt, Onderweg naar 1832. Ze volgt hun levens tot ze dat jaar als dertigers aanwezig waren op een groot driedaags feest ter ere van de grote man – hun ‘weldoener’, zoals hij genoemd werd. In de lezing richt Van Essen haar lens specifiek op de betekenis van deze machtige schoolopziener voor de in hun tijd uitzonderlijke carrières van de zes leraren. Niet altijd pakten zijn bemoeienissen even goed uit. Schrijnend dieptepunt vormt de neergang van zijn meest begaafde protégé, de joodse talenleraar David Snatich. Aan het dramatische conflict dat hierdoor binnen het Nut ontstond, ging het Groningse Departement in 1819 bijna ten onder. ========================================================================================================================== Mineke van Essen studeerde geschiedenis en was tot haar emeritaat in 2007 universitair hoofddocent historische pedagogiek en hoogleraar genderstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij publiceerde vooral veel over onderwijsgeschiedenis, onder andere een monografie over de lerarenopleiding voor het lager onderwijs, Kwekeling tussen akte en ideaal (2006). Haar voorkeur voor een biografische benadering van het verleden bouwde ze na haar pensionering verder uit. Naast kortere biografische schetsen schreef ze een biografie van de Groningse hoogleraar orthopedagogiek Wilhelmina Bladergroen, Vrouw in de eeuw van het kind (2012). In Onderweg naar 1832 heeft ze voor het eerst geschiedschrijving verweven met een vorm van fictie. Nu werkt ze, samen met Sanne Parlevliet, aan een boek waarin een puber en zijn huiswerkleraar uit de beginnende 20ste eeuw centraal staan (foto door Susanne Blanchard).

Praktische informatie: Gratis toegang voor leden Nut op vertoon van hun lidmaatschapskaart; niet-leden betalen € 7,--(alleen per pin).

Voor zowel leden als niet-leden is vooraanmelding noodzakelijk uitsluitend door op onderstaande internet link te klikken en vervolgens in de lijst op bovenstaande activiteit  te klikken:

AANMELDEN

Aanmeldingstermijn van 07-03-22 tot 26-03-22.

Degenen, die zich reeds hebben aangemeld krijgen automatisch bericht van de nieuwe datum! 

Consumpties komen voor eigen rekening. Bij binnenkomst kunt u consumptiebonnen aanschaffen.

De kerk is alleen toegangkelijk via de achteringang.

Tevens bevindt zich daar een overdekte fietsenstalling.