• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

'Het nut van klein bouwen' lezing door prof. dr. Ben Feringa - 21 februari 2023

Lezing door prof. dr. Ben Feringa over ‘Het nut van klein bouwen’ op dinsdagavond 21 februari 2023 in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren aanvang 20.00 uur – einde tegen 22.30 uur ======================================================================================================================= Prof. Feringa kreeg de Nobelprijs ook voor bouwen, maar dan voor ongelooflijk klein bouwen, met andere woorden nano bouwen. Als chemicus had hij geleerd om door “mengen en roeren” nieuwe stoffen te maken. Chemische stoffen (moleculen), waar wij als mens ook uit bestaan, kunnen allerlei eigenschappen hebben: ze kunnen gasvormig, vloeibaar of vast zijn, eenzelfde stof kan ook een spiegelbeeld van zichzelf hebben, kan om zijn eigen as draaien en zich (laten) verplaatsen (bijvoorbeeld in het menselijk lichaam). Prof. Feringa en zijn team een hebben een (ingewikkeld) molecuul gebouwd, dat zich gaat voortbewegen als er licht op gestraald wordt. Met het blote oog is dat niet te zien, maar met electronische hulpmiddelen wel! Daar gaat hij ons het fijne van vertellen. Daarnaast zal hij ook iets vertellen over moleculen in ons dagelijks leven. Het boek erover zal door Boekhandel Boomker tijdens deze avond worden verkocht. ========================================================================================================================== Prof. dr. Ben L. Feringa (1951) Studeerde scheikunde aan de RUG en promoveerde in 1978 ook aan de RUG bij prof. dr. Hans Wijnberg. Van 1978 tot 1984 werkte hij bij Shell Research en keerde in 1984 terug als docent aan de RUG, waar hij in 1988 prof. Wijnberg opvolgde als hoogleraar Organische Chemie. Daarnaast bekleedde cq bekleedt hij diverse andere functies en werd in 2008 benoemd tot Akademiehoogleraar aan de KNAW. Hij ontving vele prijzen voor zijn baanbrekend onderzoek. In 2016 werd hem de Nobelprijs voor Scheikunde toegekend! Slechts drie Nederlanders gingen hem voor: Van ’t Hoff (1901 - de eerste prijs voor scheikunde!), Debije (1936) en Crutzen (1995). ==================================================================================================================

Praktische informatie:

Gratis toegang voor leden

Nut op vertoon van hun lidmaatschapskaart;

niet-leden betalen € 7,--(alleen per pin).

Voor zowel leden als niet-leden is vooraanmelding noodzakelijk uitsluitend door op onderstaande internet link te klikken en vervolgens in de dan verschijnende  lijst op bovenstaande activiteit  te klikken: AANMELDEN

(bij naam: alleen achternaam, voorvoegsel vermelden s.v.p.!) Aanmeldingstermijn van 28-01-23 tot 17-02-23.

Consumpties komen voor eigen rekening.

Bij binnenkomst kunt u na de toegangscontrole consumptiebonnen aanschaffen.

De kerk is alleen toegangkelijk via de achteringang. Tevens bevindt zich daar een overdekte fietsenstalling.