• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

'Landschap en Geschiedenis van de HONDSRUG' door Theo Spek - 11 okt. 2022

Lezing door prof. dr. Ir. Theo Spek over Landschap en Geschiedenis van de HONDSRUG op dinsdagavond 11 oktober 2022 in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren aanvang 20.00 uur – einde omstreeks 22.30 uur ================================================================================================ De Hondsrug is een langgerekte rug in Drenthe en Groningen die zich van Emmen tot in de stad Groningen uitstrekt. Hij maakt deel uit van een groter geheel van zandruggen en stroomdalen in Drenthe en Groningen dat wel het Hondsrugsysteem wordt genoemd. De Hondsrug vormt, samen met een deel van het omringende gebied, het enige geopark van Nederland. De Hondsrug heeft een lengte van 70 kilometer en een gemiddelde hoogte van 20 meter boven NAP. Niettemin is het grootste deel van de Hondsrug slechts enkele meters hoger dan de omliggende 'dalen'. Het (toenmalige) dorp Groningen ontstond op het noordelijke uiteinde van de Hondsrug. De hoogste noordelijke 'heuvel', zo'n 9 meter boven NAP, is duidelijk te zien in de Herestraat. Vandaar dat de zijstraat op het hoogste punt Hoogstraatje heet. Nog iets noordelijker is een kleinere heuvel te vinden, op de top daarvan ligt de Nieuwe Kerk. De Hondsrug eindigt bij de Wilgenlaan in Groningen. De zuidelijkste top is het Haantjeduin bij Emmen, tegelijk met z'n 26,5 m boven NAP het hoogste natuurlijke punt van Drenthe. ============================================================================================ Theo Spek (1963) heeft ruim dertig jaar ervaring met wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse en Europese cultuurlandschappen. Sinds 2006 is hij hoogleraar Landschaps-geschiedenis aan de RUG en tevens hoofd van het Kenniscentrum Landschap. Zijn werk kenmerkt zich door een brede interdisciplinaire benadering waarin cultuurhistorische, aardwetenschappelijke en ecologische concepten en methoden met elkaar worden verbonden tot een samenhangende analyse van de opbouw en ontstaansgeschiedenis van het landschap. Waar mogelijk wordt deze kennis ook toepasbaar gemaakt voor de praktijk van natuur- en landschapsbeheer, erfgoedzorg, ruimtelijke ordening en waterbeheer. ============================================================================================ Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Theo_Spek ; www.dehondsrug.nl/ en www.drentslandschap.nl/de-hondsrug-landschap-van-eeuwen

Praktische informatie:

Gratis toegang voor leden Nut op vertoon van hun lidmaatschapskaart; niet-leden betalen € 7,--(alleen per pin).

Voor zowel leden als niet-leden is vooraanmelding noodzakelijk uitsluitend door op onderstaande internet link te klikken en vervolgens in de lijst op bovenstaande activiteit  te klikken:

AANMELDEN (bij naam: alleen achternaam!)

Aanmeldingstermijn van 19-09-22 tot 08-10-22.

 

Consumpties komen voor eigen rekening. Bij binnenkomst kunt u consumptiebonnen aanschaffen.

De kerk is alleen toegangkelijk via de achteringang.

Tevens bevindt zich daar een overdekte fietsenstalling.