• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

LIFELINES: een kijkje achter de schermen van onze noordelijke trots! - 13 sept. 2022

Lezing door prof. dr. Cisca Wijmenga en drs. Jackie Dekens over ‘‘LIFELINES: een kijkje achter de schermen’’ op dinsdagavond 13 september 2022 in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren aanvang 20.00 uur – einde omstreeks 22.30 uur ==================================================================================================================== Sinds 2008 hebben 167.000 inwoners uit Noord-Nederland voor het bevolkingsonderzoek Lifelines honderden vragenlijsten over gezondheid, leefstijl en welzijn ingevuld. Met de 8 miljoen potjes bloed, urine, ontlasting en weefsel die ze ook afstonden is een enorme biobank gebouwd. Onlangs is de derde screeningsronde gestart waarin alle deelnemers opnieuw biomonsters afstaan en vragenlijsten invullen. Daarmee helpen ze wetenschapers -en uiteindelijk ons allemaal - om uit te vinden hoe we gezonder oud kunnen worden. Met het aantal deelnemers (één op de tien mensen in Noord-Nederland doet mee), verdeeld over drie opeenvolgende generaties, de diversiteit aan verzamelde data en de lange volgtijd is een unieke dataverzameling voorhanden. Dit maakt het mogelijk om op veel manieren te onderzoeken welke risicofactoren het ontstaan en het verloop van ziekte en gezondheid beïnvloeden, en factoren die kans op ziekte kunnen voorspellen zoals genetische risicoprofielen en de samenstelling van de bacteriën in de darmen. Tijdens de corona pandemie bleek Lifelines een belangrijke bron van onderzoek. Door 25 keer vragenlijsten af te nemen werd inzicht gekregen in het verloop van de pandemie en de corona klachten, hoe mensen zich aan de maatregelen houden, het effect op werk en welzijn, onderliggende genetische factoren etc. Middels de Corona Barometer is de informatie inzichtelijk voor iedereen beschikbaar gemaakt. ========================================================================================================================= Prof.dr. C. (Cisca) Wijmenga studeerde Biochemie en Humane Genetica aan de RUG (1988) en promoveerde cum laude aan de UL. Momenteel is zij hoogleraar aan RUG en tevens Rector Magnificus en vervult daarnaast een imposant aantal nevenfuncties. Drs. J.A.M. (Jackie) Dekens-Konter studeerde Farmacie aan de RUG (1990), vervulde als apotheker diverse functies, vanaf 2014 is zij betrokken bij Lifelines waarbij sinds 2020 als projectmanager bij het Lifelines Corona-onderzoek. Zie ook: https://www.lifelines.nl en https://coronabarometer.nl

Praktische informatie: Gratis toegang voor leden Nut op vertoon van hun lidmaatschapskaart; niet-leden betalen € 7,--(alleen per pin).

Voor zowel leden als niet-leden is vooraanmelding noodzakelijk uitsluitend door op onderstaande internet link te klikken en vervolgens in de lijst op bovenstaande activiteit  te klikken:

AANMELDEN

Aanmeldingstermijn 22 aug. tot 9 sept.

 

Consumpties komen voor eigen rekening. Bij binnenkomst kunt u consumptiebonnen aanschaffen.

De kerk is alleen toegangkelijk via de achteringang.

Tevens bevindt zich daar een overdekte fietsenstalling.