• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

MEDEDELING over het seizoen 2021-2022

MEDEDELING over het seizoen 2021-2022

In het seizoen 2020-2021 heeft helaas alleen de eerste activiteit plaats kunnen vinden. Het merendeel van het programma wordt verschoven naar het seizoen 2021-2022. We hopen dat we in september weer kunnen beginnen. Daarnaast worden ook nieuwe activiteiten georganiseerd. Als dan nog steeds weinig mensen bij een activiteit aanwezig kunnen zijn, zullen wij zorgdragen voor digitale verspreiding van het gebodene.

Leven en werk van Frida Kahlo op 16-09-21

Leven en werk van Frida Kahlo op 16-09-21

Lezing ‘Leven en werk van Frida Kahlo’ door Marion Kraus op donderdagavond 16 september 2021 in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren aanvang 20.00 uur – einde omstreeks 22.30 uur ===================================================== Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón (1907-1954) werd geboren in Coyoacán, tegenwoordig een wijk van Mexico-Stad. Op zesjarige leeftijd werd zij getroffen door kinderverlamming. Op achttienjarige leeftijd raakte ze zeer ernstig gewond toen de bus waarin zij zat in botsing kwam met een tram in Mexico-Stad. Maandenlang moest ze ingepakt in verband en onder hevige pijnen het bed houden. Ze besloot toen om te gaan schilderen. Ondanks de hinder van korsetten en krukken kwam ze na verloop van tijd toch weer buiten en zocht ze vrienden op. In 1928 werd ze lid van de Communistische Partij. In 1929 trouwde ze met de 21 jaar oudere Diego Rivera, beroemd om zijn muurschilderingen en tevens communist. In 1951 werd ze door een Mexicaanse krant geciteerd: "Ik heb twee zware ongelukken doorstaan in mijn leven; één waarin een tram me aanreed... het andere ongeluk is Diego”. Het werk van Frida Kahlo wordt gekarakteriseerd door de vrolijke kleuren, die echter in contrast staan met een vervreemdende sfeer. Zij schilderde vanuit haar angst en eenzaamheid om haar pijn te overmeesteren. Kahlo heeft 143 schilderijen nagelaten, waarvan 55 zelfportretten. Ze werd aanvankelijk miskend of alleen erkend als de vrouw van Diego Rivera. In november 1938 kreeg ze haar eerste solotentoonstelling in de galerie van kunsthandelaar Julien Levy in New York. Pas in 1953 had ze haar eerste expositie in Mexico. =====================================================================================

De erfenis van Willem Barentsz: Nederland en het Noordpoolgebied op 12-10-21

De erfenis van Willem Barentsz: Nederland en het Noordpoolgebied  op 12-10-21

Lezing ‘De erfenis van Willem Barentsz’ door prof.dr. Louwrens Hacquebord op dinsdagavond 12 oktober 2021 in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren aanvang 20.00 uur – einde omstreeks 22.30 uur =============================================================== De erfenis van Willem Barentsz. Nederland en het Noordpoolgebied. Enkele dagen geleden werden we opgeschrikt door het bericht dat een Nederlanders gedood werd door een ijsbeer. Je vraagt je dan af waarom die Nederlanders naar Spitsbergen gaan. Het antwoord is heel simpel. Nederland heeft een historische band met het poolgebied. Al meer dan 400 jaar trekken Nederlanders naar het gebied. Allereerst om een noordelijke zeilroute naar China en Japan te zoeken maar daarna al spoedig ook om de rijkdommen van het gebied te exploiteren. Aanvankelijk werd rond Spitsbergen op walvissen gejaagd. Deze beesten leverden waardevolle oliën en vetten die in de zeventiende en achttiende eeuw als grondstof voor de zeepindustrie, als brandstof voor de lampen en als smeermiddel voor tal van andere industrieën zoals de leerlooierij, lakennijverheid en touwslagerij. In de twintigste eeuw werd er steenkool gedolven en tegenwoordig wordt de natuur van het gebied geëxploiteerd door verschillende Nederlandse toeristische organisaties. Vanaf de tochten van Willem Barentsz speelde Nederland een belangrijke rol bij het in kaart brengen van Spitsbergen en Nova Zembla. Alle ontdekkingen werden in de afgelopen vier eeuwen in kaart gebracht en gepubliceerd. Nederlandse kaartenmakers speelden daarin lange tijd een belangrijke rol. Aan het eind van de negentiende eeuw begonnen Nederlandse wetenschappers geïnteresseerd te worden in de vele bijzondere aspecten van het gebied en tegenwoordig wordt er veel biologisch, archeologisch, geografisch en klimatologisch onderzoek gedaan. Nederland heeft een klein onderzoeksstation op Spitsbergen waar met enige regelmaat vooral biologisch onderzoek wordt gedaan. =================================================================================== Prof.dr. Louwrens Hacquebord (1947) is in zijn werkzame leven voor de Rijksuniversiteit Groningen meer dan 35 jaar in beide poolgebieden actief geweest. Zijn veldwerk heeft veel gegevens over de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen opgeleverd die hij in internationale wetenschappelijke tijdschriften heeft gepubliceerd. Recentelijk schreef hij een aantal boeken over zijn avonturen voor een breed publiek.

Voorstelling 'Reiziger van het Ruige Land' op 28-10-2021

Voorstelling 'Reiziger van het Ruige Land' op 28-10-2021

Voorstelling “Reiziger van het Ruige Land” door Auke Hulst op donderdagavond 28 oktober 2021 in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren aanvang 20.00 uur – einde omstreeks 22.30 uur ========================================================================================================== Auke Hulst neemt ons van het Groningse platteland naar de Great Wide Open van Amerika, vooral aan de hand van zijn reisboek Motel Songs, maar uiteraard ook aan de hand van ‘Kinderen van het Ruige Land’. ========================================================================================================== Auke Hulst schreef met Motel Songs een indringend en muzikaal reisboek over de kracht van kunst en de schaduw van de dood. Medio 2016 reed Auke Hulst van de Amerikaanse Oostkust naar de Westkust, dwars door het achterland van Trump, op zoek naar sporen van literaire en muzikale helden, met een auto vol muziekinstrumenten en opnameapparatuur. Motel Songs brengt hem van F. Scott Fitzgeralds graf in Rockville, Maryland naar diens geboortehuis in St. Paul, Minnesota, naar Memphis, Tennessee, waar Jeff Buckley in een shotgun shack woonde en in de Wolf River verdronk; naar Ketchum, Idaho, waar Ernest Hemingway zich door het hoofd schoot, en naar Seattle, waar Kurt Cobain hetzelfde deed. Daarnaast bevat het boek verhalen over Philip K. Dick en Prince en essays over zelfmoord, opgroeien met Amerikaanse soft power en urban exploration. Motel songs gaat vergezeld van het gelijknamige album, dat Hulst onderweg schreef en opnam in motel- en hotelkamers. ============================================================================================================ Auke Hulst brak definitief door met zijn vierde, sterk autobiografische roman Kinderen van het Ruige Land (2012). Ergens op het noordelijke platteland in Groningen, in een gebied dat het Ruige Land wordt genoemd, groeit een viertal kinderen op. Hun vader is overleden, hun moeder is een levenslustige vrouw die wegloopt voor verantwoordelijkheden. Kunnen de kinderen ontkomen aan de groeiende problemen, of is hun lot al bepaald? ============================================================================================================ Auke Hulst (1975) groeide op in de streek Denemarken bij Slochteren. Hij studeerde een drietal niet afgeronde studies in Groningen.Tegenwoordig woont hij in Amsterdam. Naast auteur en publicist is hij musicus. Hij ontving diverse prijzen, waaronder tweemaal Het Beste Groninger Boek.

Wat gebeurt er met een Geneesmiddel in ons lichaam? op 16-11-2021

Wat gebeurt er met een Geneesmiddel in ons lichaam?  op 16-11-2021

Wat gebeurt er met een geneesmiddel in onslichaam?’ Lezing door prof.dr. Douwe D. Breimer op dinsdagavond 16 november 2021 in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren aanvang 20.00 uur – einde omstreeks 22.30 uur ============================================================================================================ Onder de titel "Wat gebeurt er met een geneesmiddel in ons lichaam?" zal prof. Breimer ons meenemen op de weg die een geneesmiddel in ons lichaam aflegt en wat er tijdens die reis gebeurt. Dus dan volgen we bijvoorbeeld bij hoofdpijn het paracetamolletje op z'n weg door het lichaam. Hoe wordt het opgenomen en getransporteerd naar de hoofdpijnplek. Hoe passeert het de bloedhersenbarrière en wordt het omgezet en uitgescheiden en hoe snel verloopt dit allemaal? De lever en de nieren spelen hierbij een belangrijke rol. Ook zal worden besproken of dit nu bij ieder individu op de zelfde manier gaat en als dat niet zo is waarom niet en hoe gaan we daarmee om. ============================================================================================================= Prof. dr. Douwe D. Breimer heeft farmacie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, is in 1974 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen gepromoveerd en vervolgens in 1975 hoogleraar in de farmacologie aan de Universiteit Leiden (UL) geworden (sinds 2008 emeritus). Van 2001-2007 was hij tevens Rector Magnificus en van 2005-2007 tevens voorzitter van het College van Bestuur van de UL. Om maar niet te spreken van de talloze nevenfuncties, zoals het lidmaatschap van de KNAW. Hij heeft meer dan 500 publicaties op zijn naam staan. Et is dan ook niet verwonderlijk, dat hem zeven eredoctoraten verleend zijn from all over the world.

Onderweg naar 1832: De levens van zes jonge mensen - GEANNULEERD (nieuwe datum volgt z.s.m.)

Onderweg naar 1832: De levens van zes jonge mensen  -  GEANNULEERD (nieuwe datum volgt z.s.m.)

Lezing door prof. dr. Mineke van Essen over ‘De paradepaardjes van Theo van Swinderen. Zes jonge Groningse leraren uit de vroege 19e eeuw’ op nader te bepalen datum en tijd in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren. =========================================================================================================================== De Groningse hoogleraar Van Swinderen (1784-1851) was een prominent Nutslid, dat een belangrijke rol speelde in de onderwijsvernieuwing van zijn tijd. Als ‘schoolopziener’ (onderwijsinspecteur) speurde hij constant naar jong talent om zijn idealen vorm te geven in de onderwijspraktijk. Dit werden de pioniers van de ‘nieuwe school’ die de vernieuwers voor ogen stond. Over de belevenissen van zes van deze jonge mensen, twee vrouwen en vier mannen, publiceerde Mineke van Essen in 2021 een boek waarin ze de verbeelding niet schuwt, Onderweg naar 1832. Ze volgt hun levens tot ze dat jaar als dertigers aanwezig waren op een groot driedaags feest ter ere van de grote man – hun ‘weldoener’, zoals hij genoemd werd. In de lezing richt Van Essen haar lens specifiek op de betekenis van deze machtige schoolopziener voor de in hun tijd uitzonderlijke carrières van de zes leraren. Niet altijd pakten zijn bemoeienissen even goed uit. Schrijnend dieptepunt vormt de neergang van zijn meest begaafde protégé, de joodse talenleraar David Snatich. Aan het dramatische conflict dat hierdoor binnen het Nut ontstond, ging het Groningse Departement in 1819 bijna ten onder. ========================================================================================================================== Mineke van Essen studeerde geschiedenis en was tot haar emeritaat in 2007 universitair hoofddocent historische pedagogiek en hoogleraar genderstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij publiceerde vooral veel over onderwijsgeschiedenis, onder andere een monografie over de lerarenopleiding voor het lager onderwijs, Kwekeling tussen akte en ideaal (2006). Haar voorkeur voor een biografische benadering van het verleden bouwde ze na haar pensionering verder uit. Naast kortere biografische schetsen schreef ze een biografie van de Groningse hoogleraar orthopedagogiek Wilhelmina Bladergroen, Vrouw in de eeuw van het kind (2012). In Onderweg naar 1832 heeft ze voor het eerst geschiedschrijving verweven met een vorm van fictie. Nu werkt ze, samen met Sanne Parlevliet, aan een boek waarin een puber en zijn huiswerkleraar uit de beginnende 20ste eeuw centraal staan (foto door Susanne Blanchard).

NOORD-KOREA: de verbeelde werkelijkheid - GEANNULEERD (nieuwe datum volgt z.s.m.)

NOORD-KOREA: de verbeelde werkelijkheid  - GEANNULEERD (nieuwe datum volgt z.s.m.)

Lezing ‘De verbeelde werkelijkheid’ over Noord-Korea door drs. Marc Roth op nader te bepalen datum in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren aanvang 20.00 uur – einde omstreeks 22.30 uur ========================================================================================================================= In de lezing ‘De verbeelde werkelijkheid’ neemt Drs. Marc Roth u mee naar het ‘meest gesloten’ land ter wereld. Met zijn reisorganisatie Roth Spark Travel organiseert hij reizen naar Noord-Korea, een land waarvan je een groot gedeelte nog altijd niet bekijken mag. De plekken, plaatsen en dingen die je te zien krijgt maken het land trots, maar dat wil niet zeggen dat je in een oneindig durend toneelstuk terechtkomt. Je mag weliswaar niet alleen de straat op en wordt altijd begeleid door twee gidsen en een chauffeur, maar zeker als je alleen of met een kleine groep bent zijn er soms echt wel mogelijkheden om ‘buiten de gebaande paden’ te gaan. Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea en opvallend uithangbord van het land, transformeert zich de laatste jaren tot een socialistische sprookjesstad in een bijna surrealistisch decor. Verbeelde werkelijkheid die hier een ideale samenleving wil tonen. Dit zie je ook op het gebied van kunst, waar Socialistisch Realisme de enige toegestane stroming is. Bij een bezoek aan Noord-Korea dringt voortdurend de vraag op: Wat is waar en wat is de waarheid? En is de werkelijkheid die we daar te zien krijgen überhaupt wel waar? En wordt ons beeld van Noord-Korea niet gekleurd door onze ‘Westerse bril’? ========================================================================================================================= Drs. Marc Roth heeft Beleids- en Organisatiewetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Roth heeft de reisorganisatie Roth Spark Travel opgericht, waar de nadruk ligt op 'moeilijk' toegankelijke bestemmingen zoals Noord-Korea. Daarnaast is hij gefascineerd geraakt door de Socialistisch Realistische kunst die nog steeds vervaardigd wordt in Noord-Korea; hij werkt op dit gebied samen de kunstverzamelaar Bonner. Dit heeft in 2018 geleid tot een tentoonstelling. ===========================================================================================================================

LIFELINES: een kijkje achter de schermen van onze noordelijke trots! GEANNULEERD (verschoven naar sept. 2022)

LIFELINES: een kijkje achter de schermen van onze noordelijke trots!  GEANNULEERD (verschoven naar sept. 2022)

Lezing door prof. dr. Cisca Wijmenga en drs. Jackie Dekens over ‘‘LIFELINES: een kijkje achter de schermen’’ op dinsdagavond 18 januari 2022 in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren aanvang 20.00 uur – einde omstreeks 22.30 uur ==================================================================================================================== Sinds 2008 hebben 167.000 inwoners uit Noord-Nederland voor het bevolkingsonderzoek Lifelines honderden vragenlijsten over gezondheid, leefstijl en welzijn ingevuld. Met de 8 miljoen potjes bloed, urine, ontlasting en weefsel die ze ook afstonden is een enorme biobank gebouwd. Onlangs is de derde screeningsronde gestart waarin alle deelnemers opnieuw biomonsters afstaan en vragenlijsten invullen. Daarmee helpen ze wetenschapers -en uiteindelijk ons allemaal - om uit te vinden hoe we gezonder oud kunnen worden. Met het aantal deelnemers (één op de tien mensen in Noord-Nederland doet mee), verdeeld over drie opeenvolgende generaties, de diversiteit aan verzamelde data en de lange volgtijd is een unieke dataverzameling voorhanden. Dit maakt het mogelijk om op veel manieren te onderzoeken welke risicofactoren het ontstaan en het verloop van ziekte en gezondheid beïnvloeden, en factoren die kans op ziekte kunnen voorspellen zoals genetische risicoprofielen en de samenstelling van de bacteriën in de darmen. Tijdens de corona pandemie bleek Lifelines een belangrijke bron van onderzoek. Door 25 keer vragenlijsten af te nemen werd inzicht gekregen in het verloop van de pandemie en de corona klachten, hoe mensen zich aan de maatregelen houden, het effect op werk en welzijn, onderliggende genetische factoren etc. Middels de Corona Barometer is de informatie inzichtelijk voor iedereen beschikbaar gemaakt. ========================================================================================================================= Prof.dr. C. (Cisca) Wijmenga studeerde Biochemie en Humane Genetica aan de RUG (1988) en promoveerde cum laude aan de UL. Momenteel is zij hoogleraar aan RUG en tevens Rector Magnificus en vervult daarnaast een imposant aantal nevenfuncties. Drs. J.A.M. (Jackie) Dekens-Konter studeerde Farmacie aan de RUG (1990), vervulde als apotheker diverse functies, vanaf 2014 is zij betrokken bij Lifelines waarbij sinds 2020 als projectmanager bij het Lifelines Corona-onderzoek. Zie ook: https://www.lifelines.nl en https://coronabarometer.nl