• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Het Departement Groningen-Haren voelt zich betrokken bij de maatschappij. De vereniging kent subsidies toe aan organisaties die maatschappelijk of cultureel actief zijn.

Voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  1. Aanvraag betreft een niet-commercieel cultureel/maatschappelijk doel
  2. Aanvrager is gevestigd in het werkgebied van het Departement
  3. Aanvraag betreft een project 
  4. Aanvrager levert een projectbeschrijving inclusief begroting aan
  5. Aanvrager legt rekening en verantwoording af na afloop project


Subsidies kunnen per email of schriftelijk bij het secretariaat van het Departement worden aangevraagd.