• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Lid worden?

Aanmelden kan per email of schriftelijk bij het secretariaat of met onderstaand formulier

Nutsdepartement Groningen-Haren, Verweylaan 6, 9752 GM Haren; email secretaris@nutgroningenharen.nl .

Na aanmelding ontvangt u een contributie nota.

Voor meer informatie omtrent het lidmaatschap lees onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden omtrent contributie / lidmaatschap

De contributie voor het seizoen 2023-2024 is vastgesteld op € 17,50 per persoon. 
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli  tot 30 juni.
Het lidmaatschap wordt automatisch met een jaar verlengd, tenzij schriftelijk wordt opzegd vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar.

U dient uw lidmaatschapskaart mee te nemen naar alle activiteiten.
 

Bankrekening voor contributiebetaling:  NL55 INGB 0000 8179 04 t.n.v. Penningm. Nutsdep. Groningen-Haren te Haren