• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

LIFELINES: een kijkje achter de schermen van onze noordelijke trots! - 13 sept. 2022

LIFELINES: een kijkje achter de schermen van onze noordelijke trots! - 13 sept. 2022

Lezing door prof. dr. Cisca Wijmenga en drs. Jackie Dekens over ‘‘LIFELINES: een kijkje achter de schermen’’ op dinsdagavond 13 september 2022 in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren aanvang 20.00 uur – einde omstreeks 22.30 uur ==================================================================================================================== Sinds 2008 hebben 167.000 inwoners uit Noord-Nederland voor het bevolkingsonderzoek Lifelines honderden vragenlijsten over gezondheid, leefstijl en welzijn ingevuld. Met de 8 miljoen potjes bloed, urine, ontlasting en weefsel die ze ook afstonden is een enorme biobank gebouwd. Onlangs is de derde screeningsronde gestart waarin alle deelnemers opnieuw biomonsters afstaan en vragenlijsten invullen. Daarmee helpen ze wetenschapers -en uiteindelijk ons allemaal - om uit te vinden hoe we gezonder oud kunnen worden. Met het aantal deelnemers (één op de tien mensen in Noord-Nederland doet mee), verdeeld over drie opeenvolgende generaties, de diversiteit aan verzamelde data en de lange volgtijd is een unieke dataverzameling voorhanden. Dit maakt het mogelijk om op veel manieren te onderzoeken welke risicofactoren het ontstaan en het verloop van ziekte en gezondheid beïnvloeden, en factoren die kans op ziekte kunnen voorspellen zoals genetische risicoprofielen en de samenstelling van de bacteriën in de darmen. Tijdens de corona pandemie bleek Lifelines een belangrijke bron van onderzoek. Door 25 keer vragenlijsten af te nemen werd inzicht gekregen in het verloop van de pandemie en de corona klachten, hoe mensen zich aan de maatregelen houden, het effect op werk en welzijn, onderliggende genetische factoren etc. Middels de Corona Barometer is de informatie inzichtelijk voor iedereen beschikbaar gemaakt. ========================================================================================================================= Prof.dr. C. (Cisca) Wijmenga studeerde Biochemie en Humane Genetica aan de RUG (1988) en promoveerde cum laude aan de UL. Momenteel is zij hoogleraar aan RUG en tevens Rector Magnificus en vervult daarnaast een imposant aantal nevenfuncties. Drs. J.A.M. (Jackie) Dekens-Konter studeerde Farmacie aan de RUG (1990), vervulde als apotheker diverse functies, vanaf 2014 is zij betrokken bij Lifelines waarbij sinds 2020 als projectmanager bij het Lifelines Corona-onderzoek. Zie ook: https://www.lifelines.nl en https://coronabarometer.nl

'Landschap en Geschiedenis van de HONDSRUG' door Theo Spek - 11 okt. 2022

'Landschap en Geschiedenis van de HONDSRUG' door Theo Spek - 11 okt. 2022

Lezing door prof. dr. Ir. Theo Spek over Landschap en Geschiedenis van de HONDSRUG op dinsdagavond 11 oktober 2022 in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren aanvang 20.00 uur – einde omstreeks 22.30 uur ================================================================================================ De Hondsrug is een langgerekte rug in Drenthe en Groningen die zich van Emmen tot in de stad Groningen uitstrekt. Hij maakt deel uit van een groter geheel van zandruggen en stroomdalen in Drenthe en Groningen dat wel het Hondsrugsysteem wordt genoemd. De Hondsrug vormt, samen met een deel van het omringende gebied, het enige geopark van Nederland. De Hondsrug heeft een lengte van 70 kilometer en een gemiddelde hoogte van 20 meter boven NAP. Niettemin is het grootste deel van de Hondsrug slechts enkele meters hoger dan de omliggende 'dalen'. Het (toenmalige) dorp Groningen ontstond op het noordelijke uiteinde van de Hondsrug. De hoogste noordelijke 'heuvel', zo'n 9 meter boven NAP, is duidelijk te zien in de Herestraat. Vandaar dat de zijstraat op het hoogste punt Hoogstraatje heet. Nog iets noordelijker is een kleinere heuvel te vinden, op de top daarvan ligt de Nieuwe Kerk. De Hondsrug eindigt bij de Wilgenlaan in Groningen. De zuidelijkste top is het Haantjeduin bij Emmen, tegelijk met z'n 26,5 m boven NAP het hoogste natuurlijke punt van Drenthe. ============================================================================================ Theo Spek (1963) heeft ruim dertig jaar ervaring met wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse en Europese cultuurlandschappen. Sinds 2006 is hij hoogleraar Landschaps-geschiedenis aan de RUG en tevens hoofd van het Kenniscentrum Landschap. Zijn werk kenmerkt zich door een brede interdisciplinaire benadering waarin cultuurhistorische, aardwetenschappelijke en ecologische concepten en methoden met elkaar worden verbonden tot een samenhangende analyse van de opbouw en ontstaansgeschiedenis van het landschap. Waar mogelijk wordt deze kennis ook toepasbaar gemaakt voor de praktijk van natuur- en landschapsbeheer, erfgoedzorg, ruimtelijke ordening en waterbeheer. ============================================================================================ Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Theo_Spek ; www.dehondsrug.nl/ en www.drentslandschap.nl/de-hondsrug-landschap-van-eeuwen

Jaarvergadering - dinsdag 29 nov. 2022 om 20.00 ALLEEN voor LEDEN

Jaarvergadering - dinsdag 29 nov. 2022 om 20.00                ALLEEN voor LEDEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING op dinsdagavond 29 november 2022 in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 3 te Haren aanvang 20.00 uur ======================================================================================================================= AGENDA. 1. Opening door de voorzitter. 2. Mededelingen, ingekomen stukken en vaststelling agenda. 3. Korte uiteenzetting over recente ontwikkelingen en blik naar de toekomst. 4. Notulen van de digitaal afgehandelde ALV 2021 zijn niet gemaakt. 5. Algemeen Jaarverslag 2021-2022 - secretaris. 6. Financieel Jaarverslag 2021-2022 - penningmeester. 7. Verslag kascommissie. 8. Benoeming lid en reserve lid kascommissie. 9. Begroting 2023-2024. 10. Voorstel Contributie 2023-2024. 11. Rondvraag. 12. Sluiting door de voorzitter.

Lezing Frank Westerman - Te waar om mooi te zijn - dinsdag 13 dec. 2022

Lezing Frank Westerman - Te waar om mooi te zijn - dinsdag 13 dec. 2022

Lezing door Frank Westerman over zijn boek ‘Te waar om mooi te zijn’ op dinsdagavond 13 december 2022 in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren aanvang 20.00 uur – einde omstreeks 22.30 uur =========================================================================================================================== ‘Te waar om mooi te zijn’ over kunst, de mens en de natuur. De auteur neemt ons vanavond via de veertien in zijn boek ‘Te waar om mooi te zijn’ beschreven reportagereizen mee naar het domein van het onwaarschijnlijke. Door haarscherp de uitzondering uit de werkelijkheid te knippen, toont hij ons de contouren van de regel. 'Als schrijver van reportages ga ik de strijd met de werkelijkheid aan – zonder uitvluchten in fictie. [...] De werkelijkheid is te weerbarstig voor haastwerk. Zij is te krom om recht te praten, te geplooid om glad te strijken, te ongerijmd voor een limerick.' De helft van de tekst van Te waar om mooi te zijn is nieuw werk. Het is Franks derde bundel na In het land van de Ja-knikkers (25 verhalen over het veranderende Nederland) en De wereld volgens Darp (over de nagalm en dreigende terugkeer van de Koude Oorlog). ==================================================================================================================== Frank Westerman (1964) groeide op in Assen. Hij studeerde Tropische Cultuurtechniek aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. In 1992 werd hij correspondent voor de Volkskrant in Belgrado. Als verslaggever van de NRC bezocht hij meerdere internationale brandhaarden, waaronder Srebrenica. Tussen 1997 en 2002 was hij correspondent in Moskou voor de NRC. In 2013-2014 presenteerde hij op de televisie de serie ‘Nederland in 7 overstromingen’ Hij kreeg grote bekendheid met ‘De Graanrepubliek’ (1999). Verder onder andere ‘Srebrenica, het zwartste scenario’(samen met Bart Rijs, 1997), ‘Ararat’(2007), ‘Ingenieurs van de ziel’(2002), ‘Stikvallei’(2013), ‘Wij de mens’ (2018). Hij ontving talloze prijzen, zoals de AKO Literatuurprijs, Bob de Uyl prijs en de Gouden Uil. Zijn werk verscheen bovendien in een groot aantal talen. Zie verder: https://www.frankwesterman.nl ============================================================================================================================ Boekhandel Boomker verzorgt deze avond een boekentafel.

Lezing over de kunstenaar DAVID HOCKNEY door drs. Johan Holtrop - 17 januari 2023

Lezing over de kunstenaar DAVID HOCKNEY door drs. Johan Holtrop - 17 januari 2023

Lezing over de kunstenaar David Hockney door drs. Johan Holtrop op dinsdagavond 17 januari 2023 in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren aanvang 20.00 uur – einde omstreeks 22.30 uur ====================================================================================================================== Het schilderleven van David Hockney David Hockney is een schilder die in de start van zijn carrière bewust tegen de wind in koos voor de figuratie met onderwerpen uit zijn eigen leven. Hockney werd daarna vooral bekend met zijn fel gekleurde landschappen en portretten, maar heeft daarnaast een heel divers oeuvre opgebouwd met opera decors, reproducerende technieken zoals lithografie, video en zijn experimenten met de fotografie. Vanaf 2006 is hij ook plein air gaan schilderen waar je kunt genieten van hoe zijn virtuoze schilderhand de natuur voor ons vertaalt in verf. Kort daarna stortte hij zich op het tekenen en schilderen op de iPad die in series grote prints de toeschouwer omringen met het verstrijken van de seizoenen. Na zijn tentoonstelling in het Van Gogh Museum in 2019 is er dan nu een interessante tentoonstelling met Hockney in het Teylers Museum in Haarlem (nog tot 29 januari) over de ‘kunst van het uitbeelden’ en Hockney’s stellingen over kunst en de manier waarop we zien, wat meer weer eens aantoont dat Hockney een van de meest inventieve en intellectueel rusteloze schilders is van deze tijd. Zie ook: https://www.hockney.com of https://nl.wikipedia.org/wiki/David_Hockney ========================================================================================================================= Drs. Johan Holtrop is kunsthistoricus en doceert onder andere bij verschillende instellingen waaronder Hovo Noord Nederland =========================================================================================================================== Tentoonstelling: Hockney’s Eye - Kunst, technologie en verbeelding 23 september 2022 – 29 januari 2023 in het Teylers Museum, Spaarne 16, Haarlem Tekeningen, schilderijen en digitale werken ============================================================================================================================