• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Het Midden-Oosten bestaat niet - of toch wel? Lezing door prof. dr. Wout van Bekkum op 12-09-2023.

Het Midden-Oosten bestaat niet - of toch wel? Lezing door prof. dr. Wout van Bekkum op 12-09-2023.

Lezing door prof. dr. Wout van Bekkum: ‘Het Midden-Oosten bestaat niet – of toch wel?’ op dinsdagavond 12 september 2023 in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren aanvang 20.00 uur – einde tegen 22.30 uur =========================================================================================================================== In deze lezing biedt de spreker inzichten in wat vooral onze westerse kijk is op een oosters werelddeel. Kunnen wij ook anders omgaan met een gebied dat een lange geschiedenis kent en de bakermat vormt voor religieuze tradities die nog steeds grote invloed hebben? Welke culturele erfenis hebben wij aan deze regio te danken en wat is zijn economische betekenis? Wat heeft modern politiek handelen in dit gebied met het verleden te maken? Op een inleidende en voor ieder toegankelijke wijze zal de spreker op al deze vragen een heldere toelichting geven. =================================================================================================================================== Prof. dr. W.J. (Wout) van Bekkum (1954) is emeritus hoogleraar Midden-Oosten Studies aan de RUG. Hij studeerde aan dezelfde universiteit van 1972-1979 Semitische talen en culturen en werd in 1980 aangesteld als assistent-docent Modern Hebreeuws; in 1986 werd zijn taak als docent verruimd met klassiek, rabbijns en middeleeuws Hebreeuws. In 1989 promoveerde op Middeleeuwse Hebreeuwse Poëzie. In 2001 werd hij aangesteld als hoogleraar en ging in 2020 met emeritaat. Naast deze functies aan de RUG bekleedde hij van 1996-2001 een bijzonder hoogleraarschap ‘Moderne Joodse Geschiedenis’ aan de UvA. Hij werd in 2003 verkozen tot lid van de KNAW. Vanaf 1981 tot 2012 was hij nauw betrokken bij het hergebruik en de culturele invulling van de synagoge in de Folkingestraat te Groningen. ======================================================================================================================================

De biologie van gezond en gelukkig ouder worden. Lezing door prof. dr. Eline Slagboom op 10-10-2023

De biologie van gezond en gelukkig ouder worden. Lezing door prof. dr. Eline Slagboom op 10-10-2023

Lezing door prof. dr. Eline Slagboom: ‘De biologie van gezond en gelukkig oud worden’ op dinsdagavond 10 oktober 2023 in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren aanvang 20.00 uur – einde tegen 22.30 uur ========================================================================================================================== In de laatste tweehonderd jaar is onze levensverwachting spectaculair toegenomen, maar veel mensen worden niet oud in goede gezondheid. In deze lezing geeft de spreker inzichten in de biologie van veroudering, wat is dat voor proces, waarom is het zo persoonlijk en wordt de een heel gezond oud en de ander niet. Welke factoren bepalen dat en kun je die veranderen in diermodellen of zelfs in de mens. We gaan het hebben over wie er eigenlijk lang en gelukkig leven en wat we van deze mensen kunnen leren. =========================================================================================================================== Prof. dr. P. Eline Slagboom (1960) is hoogleraar Moleculaire Epidemiologie bij het Universitair Medisch Centrum Leiden. Zij studeerde biologie aan de Leidse Universiteit van 1978 tot 1985. Vervolgens was zij onderzoeker en groepsleider bij de afdeling Vasculair en Bindweefsel Onderzoek, Gaubius Laboratorium, TNO-PG, Leiden tot 2000 toen zij werd benoemd als LUMC hoogleraar en een moleculaire epidemiologie groep oprichtte binnen de afdeling Biomedical Data Sciences (www.molepi.nl). De roder draad door het onderzoek van Slagboom is de veroudering: het ontrafelen van biologische mechanismen, met biomarkers de kwetsbaarheid van ouderen vast stellen en leefstijl interventies bij ouderen toepassen. Eline Slagboom is tevens Medical Delta hoogleraar aan de TU in Delft, KNAW lid en Fellow bij het Max Planck Institute for Biology of Aging in Keulen. Daarnaast is zij voorzitter van de Dutch Society for Research on Ageing (www.dusra.nl). ============================================================================================================================

Jaarvergadering op 07-11-2023 (alleen voor leden)

Jaarvergadering op 07-11-2023 (alleen voor leden)

ALGEMENE LEDENVERGADERING op dinsdagavond 7 november 2023 in de Ontmoetingskerk (kleine zaal), Sterremuurweg 3 te Haren aanvang 20.00 uur ==========================================================================================================================================

Dirk Hannema, avonturier in het museumwezen. Lezing door prof. dr. Wessel Krul op 21-11-2023.

Dirk Hannema, avonturier in het museumwezen. Lezing door prof. dr. Wessel Krul op 21-11-2023.

Lezing door prof. dr. Wessel Krul: ‘Dirk Hannema, avonturier in het museumwezen’ op dinsdagavond 21 november 2023 in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren aanvang 20.00 uur – einde tegen 22.30 uur =============================================================================================================================================== Dirk Hannema, een ‘foute’ museumdirecteur. Dirk Hannema (1895-1984) is de man die het provinciale Rotterdamse kunstmuseum tot bloei heeft gebracht. Dankzij zijn vooruitstrevende aanschafbeleid en zijn goede relaties met enkele grote verzamelaars beschikt museum Boijmans Van Beuningen nu over een collectie van internationale allure. Maar Hannema liet zich ook bedriegen door de vervalsingen van Han van Meegeren. En tijdens de Duitse bezetting in 1940-45 toonde hij een opvallend meegaande houding. In mijn voordracht wil ik vooral stilstaan bij deze twee kwesties. Hoe komt het dat de hele Nederlandse kunstwereld in 1938 jubelde over de aankoop van Van Meegerens Emmaüsgangers? En wat dacht Hannema in de oorlogsjaren te bereiken door zich steeds nauwer met de NSB van Mussert te verbinden? ==================================================================================================================================================== Prof dr W.E. (Wessel) Krul (1950) is emeritus hoogleraar moderne kunst- en cultuurgeschiedenis aan de RUG. Hij studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis in Utrecht en Groningen, waar hij in 1990 promoveerde op studies over leven en werk van Johan Huizinga. Hij publiceerde talrijke artikelen over geschiedschrijving, kunst en kunsttheorie van de 18de tot de 20ste eeuw. Daarnaast was hij actief als vertaler en inleider van filosofische werken (Hobbes, Burke, Lessing, Mill, Danto). Na zijn afscheid als hoogleraar in Groningen in 2015 was hij nog enkele jaren werkzaam als gastdocent in Utrecht. ===================================================================================================================================================

Het leven en werk van Antoni van Leeuwenhoek. Lezing door prof. dr. Dirk van Delft op 12-12-2023.

Het leven en werk van Antoni van Leeuwenhoek. Lezing door prof. dr. Dirk van Delft op 12-12-2023.

Lezing door prof. dr. Dirk van Delft: ‘Onzichtbaar leven: Antoni van Leeuwenhoek en de wondere wereld van de microbiologie.’ op dinsdagavond 12 december 2023 in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren aanvang 20.00 uur – einde tegen 22.30 uur ======================================================================================================================================================= Antoni van Leeuwenhoek (Delft 1632-1723) werd opgeleid tot kassier en boekhouder bij een lakenhandelaar en kreeg al op jonge leeftijd een brede belangstelling voor sterrenkunde, wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Hij begon een winkel in linnen, garen en band. Daarnaast kreeg hij een vast inkomen, waarvoor hij geacht werd diverse zaken in Delft te regelen bijvoorbeeld bij de rechtspraak, controle van de inhoud van wijnvaten en als curator van nalatenschappen. Hij schafte voor de controle van zijn textiel lenzen en loepen aan bedoeld als dradenteller. Hij was een autodidact: zonder enige natuurwetenschappelijke opleiding en zonder kennis van vreemde talen leerde hij zichzelf in een achtervertrek van de winkel de kunst van het observeren en beschrijven. Maar hij was ook een verbazingwekkende vakman die zichzelf glas leerde blazen, slijpen en polijsten resulterend in microscoopjes, die wel tot 270x konden vergroten. Uiteindelijk kreeg hij als gevierd onderzoeker en fellow van de Royal Society kreeg hij bezoek van de groten der aarde, onder wie tsaar Peter de Grote. Onbevooroordeeld dwaalde Antoni rond in de wondere wereld van de microbiologie. ======================================================================================================================================================= Prof. dr. Dirk van Delft (1951) was chef van de wetenschapsredactie van de NRC, directeur van Rijksmuseum Boerhaave en bijzonder hoogleraar ‘Materieel erfgoed van de natuurwetenschappen’ aan de Universiteit Leiden. In 2005 promoveerde hij op het proefschrift ‘Heike Kamerlingh Onnes. Een biografie’ en won hij de NWO-Eurekaprijs voor wetenschapscommunicatie. In 2019 verscheen zijn, samen met Frits Berends geschreven, monumentale biografie van Lorentz. In 2022 verscheen zijn boek over Antoni van Leeuwenhoek met dezelfde titel als die van de lezing. In 2023 verscheen zijn biografie over Nobelprijswinnaar Marinus Veltman getiteld ‘Verrek dat is ‘t’. =======================================================================================================================================================