• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Achttiende eeuwse scheepspost als maritieme tijdcapsule. Lezing door dr. Els van Eijck van Heslinga op 13-02-2024.

Lezing door Dr. Els van Eijck van Heslinga over ‘Achttiende eeuwse scheepspost als maritieme tijdcapsule’ op dinsdagavond 13 februari 2024 in de Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4 te Haren aanvang 20.00 uur – einde tegen 22.30 uur ======================================================================================================================================== Achttiende eeuwse scheepspost als maritieme tijdcapsule ‘Dierbaare eenige geliefde man, Ghij soudt niet meer zijn, mijn Sels, o mijn God. Mijn hart, o jaa, dat voorspeld mijn nog dat gij leeft. Sels, Sels, eenige jongeling dien ik ooit bemindde. Zoudt gij mijn ontrukt zijn. O God, neen, neen, mijn geliefde’. Deze wanhopige woorden zijn in mei 1799 geschreven door Alieda de Rooij. Haar brief zat in een postzak aan boord van een schuit die van Rotterdam op weg was naar Londen en door een Engels marineschip gekaapt en opgebracht werd. Alieda’s brief is er een van de vele tienduizenden Nederlandse brieven die bewaard worden in het archief van de High Court of Admiralty in The National Archives in Londen. Zij zijn daar terecht gekomen als gevolg van de oorlogen die Nederland in de 17de en 18de eeuw met Engeland hebben gevoerd. De brieven betreffen zowel zakelijke als particuliere correspondentie. Het is een unieke collectie. Voor de lezer van eeuwen later ontvouwt zich een tot nog toe tamelijk onbekende leefwereld. In deze presentatie passeren, naast de zakelijke aspecten van kaapvaart in oorlogstijd, allerlei vormen van geloof, hoop en liefde, verdriet en vreugde de revue. ===================================================================================================================================== Dr. E.S. (Els) van Eijck van Heslinga (1950) studeerde zeegeschiedenis in Leiden. Zij werkte daarna veertien jaar bij de universiteit als wetenschappelijk medewerker en promoveerde op een onderzoek naar het einde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie na 1795. In 1990 stapte zij over naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam als directeur Collecties en plv algemeen directeur. Diezelfde functie vervulde zij van 1999 tot 2004 bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Daarna volgde een functie als algemeen directeur van het Bestuursbureau van de universiteit Leiden. In 2007 werd zij benoemd als manager van het internationale e-Depot van de Koninklijke Bibliotheek. Vanaf 2010 tot haar pensionering in 2016 was Els van Eijck van Heslinga directeur Bedrijfsvoering van de Koninklijke Bibliotheek. Tegenwoordig besteedt zij haar tijd aan een aantal bestuurlijke functies in de maritieme en museale wereld en bij een aantal fondsen. ==================================================================================================================================

Praktische informatie:

Gratis toegang voor leden Nut op vertoon van hun lidmaatschapskaart; niet-leden betalen € 7,--(alleen per pin).

Voor zowel leden als niet-leden is vooraanmelding noodzakelijk uitsluitend door op onderstaande internet link te klikken en vervolgens in de dan verschijnende lijst op bovenstaande activiteit  te klikken:

AANMELDEN

(bij naam: alleen achternaam, voorvoegsel vermelden s.v.p.!)  Aanmeldingstermijn van 08-01-24 tot 10-02-24.

Consumpties komen voor eigen rekening.

Bij binnenkomst kunt u na de toegangscontrole consumptiebonnen aanschaffen.

De kerk is alleen toegankelijk via de achteringang. Tevens bevindt zich daar een overdekte fietsenstalling.