• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Jaarvergadering op 07-11-2023 (alleen voor leden)

ALGEMENE LEDENVERGADERING op dinsdagavond 7 november 2023 in de Ontmoetingskerk (kleine zaal), Sterremuurweg 3 te Haren aanvang 20.00 uur ==========================================================================================================================================

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen, ingekomen stukken en vaststelling agenda
 3. Korte uiteenzetting over recente ontwikkelingen en blik naar de toekomst
 4. Notulen ALV 2022.
 5. Algemeen Jaarverslag 2022-2023 - secretaris
 6. Financieel Jaarverslag 2022-2023 - penningmeester
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming lid en reserve lid kascommissie
 9. Begroting 2024-2025
 10. Voorstel Contributie 2024-2025
 11. Rondvraag
 1. Sluiting door de voorzitter.

Praktische informatie:

Vooraanmelding is niet nodig.

De vergadering vindt plaats in een kleine zaal van de Ontmoetingskerk

De vergadering is alleen toegankelijk voor leden;

desgewenst moet het lidmaatschap aantoonbaar zijn.

 

De financiële stukken worden tijdens de vergadering ter inzage verstrekt.

 

Aan consumpties zijn deze avond geen kosten verbonden.